تندیس اسب

تندیس اسب

تندیس اسب های در حال حرکت

تندیس اسب های در حال حرکت

اسب های در حرکت به ارتفاع 2 متر در 9 حالت متفاوت از جنس بتن و اسکلت فلزی مورد استفاده در  فضای عمومی شهر با زیبایی بسیار و با ایجاد محیطی هیجان انگیز  برای بیننده میباشد.

اجرا در استان مرکزی،اراک